หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น
สับปะรดห้วยมุ่น
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลห้วยมุ่น
ภูผาทั่งภูผาทอง
น้ำตกสายทิพย์ ภูสอยดาว
น้ำตกภูสอยดาว
ลานสนภูสอยดาว
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
1
2
3
 
นายถวิล อินดวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-181-2626
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แบบฟอร์มแบบคำขอ
รับการสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
 
 

กระดานสนทนา
   
 
ขอความอนุเคราะห์ อบต.ห้วยมุ่น ตัดต้นกิ่งไม้ข้าง รพ.สต.ห้วยมุ่น (11 ก.ย. 2566)    อ่าน 155  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (13 ก.ค. 2566)    อ่าน 838  ตอบ 2  
ร้องทุกข์ ขอให้ อบต.ห้วยมุ่น นำรถบรรทุกนํ้าฉีดพรมนํ้าบนถนนในหมู่บ้านห้วยมุ่น หมู (5 ม.ค. 2566)    อ่าน 207  ตอบ 1  
   
 
   
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (กรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 19 
   
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำ [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-003 [ 29 ก.พ. 2567 ]

   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
   
 
จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา กศ. มท 0816.4/ว894  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว969 แบบรายงานฯ  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว975  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว27  [ 4 มี.ค. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2774-2825 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กสธ. มท 0819.2/ว979  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.5/ว968  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว928  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ กค. มท 0803.3/ว930  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
   
 
   
   
 
 การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ แนบ1 ]  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) [ แนบ1 ]  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ แนบ1 ]  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
 การส่งเสริมเด็กพิเศษด้วยการเล่นกับธรรมชาติ [ แนบ1 ]  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย [ แนบ1 ]  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ แนบ1 ]  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
 ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน [ แนบ1 ]  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [ แนบ1 ]  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองประจำปี เนื่องจากในโอกาสสครบรอบ 23 ปี ศาลปกครอง [ แนบ1 ]  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
 แนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดของเทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ครั้งที่ 2 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 (เรียน ท้องถิ่นอำเภอ)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ครั้งที่ 2 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ)แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 ประชาสัมพันธ์โครงการกำหนดจัดมหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 [ แนบ1 ]  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
 การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ แนบ1 ]  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
   
 
   
   
 
อบต.นายาง [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทม.อุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนสวมเสื้อผ้าไทยสีเหลือง หรือเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกี [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำไผ่ ฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างถนนและเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บต 5185 อต [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าปลา งานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 47 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าปลา รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศค่าตอบแทนบุตคลฯ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน (คณะกรรมการซื้อจ้าง) [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายกรองน้ำประปา (กองช่าง) [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17(ช่วงที่1) ห [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ หมู่ท [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. ซอย 25 หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำไผ่ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 195 
อบต.น้ำไผ่ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 45 
อบต.ท่าปลา จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.นายาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
   
 
   
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 


ทม.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทม.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงแหวน - ไร่เจริญ หมู่ที่ 4 ต [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ ซื้อเครื่องดนตรีสากลและดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบกลบหลุมบ่อ ตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้า [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบกลบหลุมบ่อ ตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้า [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.หาดงิ้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลหาดงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.นายาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง ซอย 4 (บ้านนายวิทยา-บ้านนายสมาน) [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.นายาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบง-บ้านนางน้ำนอง) หมู่ที่ 6 [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงแหวน - ไร่เจริญ หมู่ที่ 4 ต [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงแหวน - ไร่เจริญ หมู่ที่ 4 ต [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.นายาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง (สายในดง) ห [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.นายาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง (สายในดง) ห [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.นายาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง (สายในดง) ห [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.สองคอน ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเ [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเชื่อม ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.หาดงิ้ว ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.หาดงิ้ว จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กองช่างหมายเลขทะเบียน กค ๑๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.ขุนฝาง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบ [ 1 มี.ค. 2567 ]
   
 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
       
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด
สับปะรดห้วยมุ่น
น้ำตกภูสอยดาว
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 089-856-4130 โทรสาร : 055-812-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น
จำนวนผู้เข้าชม 12,375,883 เริ่มนับ 14 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.ห้วยมุ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10